43. TOTTA KAI?

Matt.5:33-37

Vielä olette kuulleet sanotuksi vanhoille: ’Älä vanno väärin’, ja: ’Täytä Herralle valasi’. Mutta minä sanon teille: älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, älkääkä maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren Kuninkaan kaupunki; Äläkä vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi; vaan olkoon teidän puheenne: ’On, on’, tahi: ’ei, ei’. Mitä siihen lisätään, se on pahasta.

Tässä kohden Jeesus selittää yhdeksättä käskyä: ”ÄLÄ SANO VÄÄRÄÄ TODISTUSTA LÄHIMMÄISESTÄSI”. (huomaa suomalaisessa katekismuksessa tämä käsky on kahdeksas koska toinen käsky joka koskee jumalan kuvien tekemistä on yhdistetty ensimmäiseen käskyyn ja viimeinen käsky himoitsemisesta on jaettu kahteen erilliseen käskyyn. Muissa kirkkokunnissa käskyt on pääasiallisesti jaettu Raamatun ilmoittaman järjestyksen mukaan).

Ihminen, joka valehtelee, joutuu tielle, jossa valheille ei näy loppua. Sanat ovat uskottavia oikeastaan vain silloin kun ne ovat sopusoinnussa henkilön elämän kanssa. Miksi sitten vannotaan? Vannomisella ihminen tahtoo uskotella kuulijoilleen, että tällä kertaa hän puhuu todella totta. Nyt tämä mitä hän seuraavaksi sanoo on totta. Ikään kuin aikaisemmat puheet olisivat sitten olleet jotain muuta. Tämä paljastaa sen, että henkilöön ei ole oikein uskominen tässäkään tapauksessa, vaan puhuja tarvitsee oikeaksi todentajan jonkun itsensä ulkopuolelta. Tässä tapauksessa ihminen vannoo, jonkin suuremman tai arvokkaan kohteen kautta, olkoon se sitten äiti tai jokin arvokas esine jne.

Jumala on totuuden lähde ja sen Isä. Vastaavasti perkele on valheiden lähde ja niiden tehdas. Valehteleva ihminen työskentelee valheen isälle ja edustaa häntä. Valheilla on aina ikävä loppu ja ihminen, joka valehtelee elää pimeydessä eikä elä todellisuudessa vaan valheessa. Tämä aiheuttaa paljon pahaa ja sekaannusta ja paljon ikäviä seurauksia. Yksi sellainen on kaverijoukon kaventuminen. Kukapa haluaa kuulla jatkuvia valheita. Valehtelija ei oikeastaan voi tuoda ihmissuhteissaan esiin todellista minää vaan hän tuo esiin valheminää, johon hän voi myös itse uskoa. Eipä ihme että yhteys jää hyvin pinnalliseksi.

Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta, kukin lähimmäisensä kanssa, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Ef.4:25

Tässä uskovien yhteys sidotaan totuudessa vaeltamiseen. Valheellinen ihminen ei voi pysyä kiinni totuudessa, eikä tästä syystä Kristuksen seurakuntaruumiissa.

Kun minulla siis oli tämä aikomus, en kaiketi ole menetellyt kevytmielisesti? Vai päätänkö lihan mukaan, minkä päätän, niin että puheeni on sekä ”on, on”, että ”ei, ei”? Mutta Jumala sen takaa, että puheemme teille ei ole ”on” ja ”ei”. Sillä Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen ”on” ja ”ei”, vaan hänessä tuli ”on”. Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä ”on”; sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden ”amen”, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. 2.Kor.1:17-20

Huomaa, että Paavali sitoo meidät puheissammekin Jeesukseen ja myös evankeliumin todistuksen voimaan. Jumalan sana ja teot ovat yhtä. Kaikki mitä Jumala sanoo tapahtuu. Langennut ihminen on taas hyvin kaukana siitä, erityisesti kuinka teot ja sanat voivat olla hyvin kaukana toisistaan. Näin lopuksi voisi sanoa, että mitä lähempänä ihminen on Jumalaa, sitä enemmän hänen teot ja sanansa pitävät yhtä eli ne todistavat samaa.

Kuinka sitten käsittelemme valheen? Panemalle se pois, tunnustamalle se tietoisesti Jeesukselle ja ottamalla vastaan totuus niin itsestäsi kuin kaikesta muusta. Ihminen, joka vaeltaa totuudessa on vapaa, hän vahvistuu totuudessa ja sitä kautta myös rohkeudessa. Hän on vapaa koska hän vaeltaa avoimesti Jumalansa edessä ja KUN hän erehtyy, hän tekee siitä heti tiliä.

Joka sydämen puhtautta rakastaa, jolla on suloiset huulet, sen ystävä on kuningas. Snl.22:11

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

42. AVIOLIITTO VAI AVIOSOPPARI?

Matt.5:31-32

On sanottu: ’Joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan’. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin, ja joka nai hyljätyn, tekee huorin.

Ei ole sattuma, että heti haureuden syntien käsittelemisen jälkeen Jeesus puhuu avioliiton merkityksestä. Miksi? Yksi syistä on se, että Jumala on luonut seksin ja antanut ihmisille mahdollisuuden osallistua Hänen luomistöihinsä ihmeellisellä ja hyvin herkällä tavalla. Toinen syy on se, että se on taivaallisen yhteyden esikuva kuten Ef.5:21-33 asian paljastaa. Suosittelen, että tutustut tuohon tekstiin. Avioliitto ei ole vain ihmisten välinen sopimus tai sopiva asumismuoto vaan se sitoo kaikkia ihmisiä ja huomaa, se annettiin ennen syntiin lankeemusta.

Avioliitto pidettäköön kunniassa KAIKKIEN kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee. Hepreal.13:4

Kansakunnan ja seurakunnan vahvuus näkyy avioliittojen terveydessä. Avioliitto on kaikkein läheisin suhde mitä ihminen voi kokea maanpäällä ja siksi se on myös haastava ja tärkeä ihmisen kasvun kannalta. Sanottakoon tässä samassa yhteydessä, että kaikkien ei tule eikä tarvitse mennä naimisiin. Sinkkuna on aivan yhtä arvokas kuin aviossa oleva (tämä olisi jo aivan oma aiheensa). Koska avioliitto on niin läheinen suhde, pitää siihen myös satsata, että se pysyisi kunnossa. Jokainen tietää (tai tulisi ymmärtää), että kaikki läheiset suhteet paljastavat meissä itsessämme piirteitä, jotka eivät miellytä lähimmäisiä ja jos olemme rehellisiä, ei meitä itseämmekään. Siksi tarvitset jatkuvaa kasvua, rehellisyyttä ja anteeksiannon harjoittamista, varsinkin oman elämäsi työstämistä jotta sinusta kasvaisi hyvä ja uskollinen aviopuoliso (jos ajattelet avioliiton kuuluvan elämääsi). Vakavaksi asian tekee vielä se, että voimme olla vaikuttamassa avioliittojen rikkoutumiseen tai jopa toisten lankeamiseen. Eroamiset olivat helppo toimitus UT:n aikaan, uskonnolliset olivat muuttaneet Jumalan antamaa järjestystä kirjaimellisesti ”uuteen uskoon”. Miehen tarvitsi vain kirjoittaa erokirje ja lähettää vaimo pois talosta. Erottamiseen riitti vain miehen oma päätös ja syyksi riitti vaikka ruoan polttaminen pohjaan. Tänään on aivan sama meininki ja eroja pidetään normaaliin maailman menoon liittyvänä asiana. Totta onkin, että langenneessa maailmassa eroja tapahtuu, mutta sen ei tulisi olla normaali toimenpide vaan viimeinen ratkaisu, jossa kaikki häviää. Voit lukea lisää Jeesuksen opetuksesta Matt.19:1-12, jossa hän puhuu sydämemme kovuudesta ja kuinka se vaikuttaa avioliitoihin ja eroihin.

Tässä yhteydessä on vielä tärkeää mainita, että Jumala vihaa hylkäämistä (Malakia 2:13-17). Kannattaa myös lukea 1.Kor.6-7 luvut, jossa Paavali käsittelee tätä samaa aihetta ja selittää seurakunnalle kuinka elää sovussa ja järjestää avioliitot Jumalan tahdon mukaisiksi.

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

41. REVI SIITÄ

Body parts

Matt.5:29-30

Jos sinun oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se pois ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi heitetään helvettiin. Ja jos sinun oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi; sillä parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumiisi menee helvettiin.

Mitä kautta kiusaukset useimmiten tulevat mieleesi? Sanoisin, että useimmat tulevat näköaistimme kautta. Tässä ei ole sinänsä mitään uutta, sillä maailman ensimmäinen kiusaus tuli ihmisten tietoisuuteen seuraavalla tavalla:

”Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella” 1.Moos.3:6

Jokainen ihminen joutuu kiusatuksi ja siinä ei ole mitään väärää, sillä myös Jeesus Jumalan Poika koki kiusaukset kun hän tuli ihmiseksi maailmaan.

Sillä sen tähden, että Hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi Hän kiusattuja auttaa. Hepr.2:18

Kiusaus tahtoo johdattaa ihmisen pois jumalayhteydestä erilaisten himojen valtaamiksi. Kun ihminen antautuu toteuttamaan himojen impulsseja hän menettää vähitellen kontrollin omaan elämään ja joutuu himojen orjaksi. Maailman ihminen ei välttämättä edes ymmärrä tätä ja näkee himot jopa hyvinä ja tavoiteltavina asioina. Uskova on saanut kuitenkin ymmärryksen synnin karmeudesta ja tarpeesta päästä pimeyden valtakunnasta valkeuden valtakuntaan. Koska kyse ei ole ainoastaan tästä maanpäällisestä lyhyestä vaelluksestamme vaan iankaikkisesta tilastamme ja tulevasta niinpä himojen pyrkimys osoittautuukin paljon vakavammaksi kuin mitä ensi ajattelulta luulemme. Jokainen ihminen on iankaikkisuus olento, joka on alun perin tarkoitettu elämään Jumalan hyvyyden yhteydessä iankaikkisesti, eläen vapaudessa ja rakkaudesta, joka ylittää kaiken meidän ymmärryksemme. Vastaavasti himot koettavat erottaa ihmisen tästä rakkauden yhteydestä itsekeskeisyyteen ja himojen johdattamana syntien toteuttamiseen. Ihminen, joko kasvaa Jumalan tuntemisessa yhä upeampaan vapauteen ja sisäiseen kasvuun TAI syvenevään himojen orjuuteen ja vieläpä loputtomasti, sillä kuoleman jälkeen Jumalasta erossa oleva ihminen on täysin himojensa ja pahuutensa orja, ilman toivoa vapaudesta. Tällöin ihminen pahenee pahenemistaan, eikä siihen enää tarvita ulkopuolisia kimmokkeita. Tämä on yksi helvetin kauheimpia asioita, sillä iankaikkisuudessa pahuus vain pahenee eli pahuuden kaikki piirteet vain suurenevat.

Ei siis ole ihme, että Jeesuksen varoitus on hyvin konkreettinen: REVI IRTI! Jos toteuttaisimme näitä amputaatioita, joka kerta kun himoitsemme niin maailmassa olisi vain torsoja ihmisiä. Miksi näin groteski kehotus? Tuon lopullisen päämäärän takia sillä himot ja syntiin lankeaminen eivät ole pikku juttu vaan iankaikkisen vakava asia. Ruumiimme on katoavainen, mutta sielusi ei!

Tässä kohden tulee muistuttaa kuitenkin hyvin tärkeästä asiasta eli ruumiin ylösnousemuksesta. Emme tule elämään vain sielujen leijuvassa maailmassa vaan iankaikkisesti ylösnousemus ruumiissa (WAU!). Ajassamme edelleen vaikuttava gnostilaisuus koettaa alentaa ruumiimme merkitystä halveksien ruumiillista ja fyysistä puolta. Gnostilaisuuden mukaan ruumis on paha ja sielu on hyvä. Tätä ajattelua löytyy niin hindulaisuudessa kuin joissakin kristillisten ääriryhmien harhoissa. Tässä vanhassa harhaopissa korostetaan sielua ja väheksytään tai jopa paheksutaan ruumiillista toimintaa. Raamattu ei kuitenkaan opeta näin vaan vaikka maailma ja me ihmiset olemmekin syntiin langenneita, ei ruumiimme ole väheksyttävä vaan hyvin tärkeä niin Jumalalle kuin meillekin. Tulihan Jumalan Poika Jeesus ihmiseksi, ihmisen ruumiiseen ja lunasti meidät synnin, persoonallisen pahan, kuoleman ja langenneen ihmisen orjuudesta.

Yksi asia vielä jäsenten repimisen merkityksestä. Elämme langenneessa maailmassa ja keskellä hengellistä sotatannerta. Sodassa menetetään jäseniä, se on raakaa ja brutaalia taistelua. Ehkä yksi Jeesuksen antamista haasteista muistuttaa meitä siitä, että elämme vielä sotakentällä ja tarvitsemme kestäväisyyttä saavuttaaksemme päämäärän iankaikkisen elämän. Jos näet sotakaverin haavoittuneena tällä kentällä niin autahan häntä jatkamaan matkaa. Kaveria ei jätetä.

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi

40. LAKI SYDÄMESSÄ

Choose_1

Matt.5:28 Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

Valitettavan usein jopa kristillisessä piireissä saatetaan opettaa Raamatun sanomaa ja Jumalan tahtoa tavalla, jota voisi kuvata työlistaksi. Tällöin kerrotaan millaisia asioita pitää välttää ja toinen lista mitä pitää tehdä tullakseen hyväksi kristityksi. Tähän kun vielä lisätään eri kirkkokuntien omat sanomattomat listat niin siitäkös soppa ja väärinkäsitykset syntyvät. Jeesus tekee Vuorisaarnassaan tyhjäksi ihmisen oman mahdollisuuden toteuttaa Jumalan käskyjä omin voimin. Ulkoisesti voimme kyllä näyttää perin pyhiltä, mutta Jumala näkee sydämesi ja paljastaa ajatuksesi. Kristityn vaellus ei tarkoita vaatimuslistojen täyttämistä tai eri lakipykälien välttelemistä. Uskon vaellus menee paljon syvemmälle. Muutoinhan uskovainenkin olisi lain ikeen alle oleva uskon vääntäjä. Siltä se kyllä joskus vaikuttaa ja varsinkin jos emme ymmärrä Jumalan pelastussanomaa ja kuinka Pyhä Henki tulee ihmisen moottoriksi ja täyttäjäksi. Yksi ihmeellisimpiä asioita on kun ihminen tulee uskoon armosta ja opettelee vaeltamaan armossa.

Kuinka sitten voimme pysyä seksuaalisesti puhtaana? Näemmehän kauniita ja viehättäviä ihmisiä lähes joka päivä ja media työntää vähäpukeisia naisia eteesi joka tuutista (miehen näkökulmasta). Miten voisit elää puhtaana? Meidän toki tulee välttää pornoa ja kaikkea mikä voisi johtaa meitä kiusaukseen (tässä tapauksessa haureuteen), mutta miten tuo HIMO saadaan aisoihin. Sillä Jeesus sanoo, jos sinä katsot henkilöä himoiten, olet jo langennut syntiin ilman, että olet vielä ehtinyt toteuttaa sitä fyysisesti. Mielesi on jo himoinnut henkilöä ja se on samaa kuin lankeaminen syntiin. Himo siis paljastaa sydämesi ja pelastajan tarpeen, jonka täytyy tulla ulkopuolelta.

Paavali sanoo:

Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse”. Rom.7:7

Ihminen ei voi omin voimin voittaa himoa. Siihen tarvitaan Jumalan Pojan työ. Siksi on tärkeää oppia myös vaeltamaan Jeesuksen seurassa, sillä vain Hän sinussa voi voittaa himon ja kaiken muunkin synnin. Miten tämä toimii käytännössä?

Uskotko, että tämä seuraava on paljon yksinkertaisempaa kuin saatoit ajatella. Tässä vaaditaan sinun ja Pyhän Hengen yhteistyötä. Jumalan puolelta voitto on jo saatu, mutta että se tulisi sinunkin kokemukseksi, siihen vaaditaan yhteyttä Jeesukseen. Otan esimerkin. Otan erityisesti miehille usein tapahtuvan lankeamiskokemuksen. Surffailet työasioita netissä ja haet hakusanalla jotain kuvaa tai asiaa. Kuinka ollakaan sieltä pomppaa eteesi hyvin vähäpukeinen nainen ja jopa videopätkä. Siinä silmänräpäyksessä aivosi pumppaavat jo monenlaista ainetta verenkiertoosi ja kiihottuminen on siis hyvin lähellä. Mitäs teet? Jatkat ”viatonta” ihastelua vai sammuta ohjelman? Tässä on kyse elämästä ja kuolemasta! Sinun on tehtävä päätös. Teetkö sen tunteesi vai totuuden pohjalta? Tässä kohden sinun on tehtävä päätös seurata totuutta. Sammuta ohjelma vaikka tuntuisi kuinka hyvältä, tuo himon tunteesi saman tien Jeesukselle tiettäväksi ilmaisten ne sanoillasi (voit tehdä myös mielessäsi, mutta senkin tulee tehdä tietoisesti Jeesukselle puhuen). Eli tunnusta yksinkertaisesti syntisi ja kerro tuntemuksesi rehellisesti Jumalalle, joka sinut jo tuntee. Näin luovutat himon hyökkäyksen tietoisesti Jeesukselle, joka on syntien ja himojen voittaja. Näin annat tilaa Jumalan Hengelle toimia sinussa ja voittaa vahingolliset himot ja muut synnit, jotka koettava viedä sinua kauemmas jumalayhteydestä. Oikeastaan kaikkein haastavinta tässä on nuo ensi sekunnit, jolloin sielunvihollinen tarjoaa herkkuaan kuin tarjottimella ja koettaa vakuuttaa, ettei asia nyt niin paha ole ja tekeehän sitä nyt muutkin. Älä mene tähän vanhaan juoneen koska siinä samassa kun lankeat hän vaihtuu sinun syyttäjäksi.

Jeesuksessa löydät syntien voittajan ja Hän on sitä myös sinulle. Opettele nauttimaan Hänen voitostaan. Tämän on oikeastaan Raamatun pääsanomista. Näin sinun sydämessäsi alkaa vaikuttamaan Jumalan laki ja Hänen hyvä tahtonsa. Laki tulee tällöin sydämeesi ja aito elämä tulee esiin sisimpäsi kautta tekoihisi. Tämä tällainen sydämen muutos on aivan toista kuin pelkkien sääntöjen ja käskyjen alla eläminen mistä puhuin alussa.

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , , , , , , , , , , | Kommentoi

39. ELÄMÄN LAKI

Varo_merkki

Matt.5:27 Te olette kuulleet sanotuksi: ’Älä tee huorin’.

Kymmen käskyä paljastavat meille puhtaan rakkauden. On mielenkiintoista kuinka lakia rikkova haluaa tulkita lakia. Otetaanpa esimerkki: Jos varkaalta varastetaan jotain, hänen oikeudentuntonsa nousee ”yllättäen” esiin ja hän vaatii omaisuutensa palauttamista, korvausta ja tuomiota. Mutta kun hän itse varastaa niin se onkin aivan toinen juttu ja selitykset mitä erikoisemmat.

Vuorisaarna on oikeastaan Jumalan hyvän tahdon selitystä meille ihmisille. Ensinnäkin kymmenen käskyä tulivat ohjaamaan ihmiskuntaa oikeaan suuntaan ja tulemaan toimeen toistensa kanssa. Ilman lakia ihminen elää sekasorrossa ja joutuu kärsimään monenlaista pahuutta. Laki pitää ihmistä jonkin laisessa kurissa vaikka hän ei yhtyisikään lain antajan ajatuksiin. Näin on myös maailmassa. Siellä missä Jumalan sana ja Hänen lakinsa ovat sovellettu valtion ja yhteiskunnan ohjenuoraksi, siellä on myös järjestys ja rauha. Tämä taas tuo hyvinvointia niin perheille kuin koko yhteiskunnalle.

Entäpä sitten Jeesuksen sana: ”Te olette kuulleet!”

Ensinnäkin varmasti lähes kaikki kuulijakunta tuolloin tunsi Jumalan kymmenkäskyä, mutta asia on vielä laajempi kuin tämä. Sillä vaikka monet ihmiset eivät halua myöntää, niin kaikkien ihmisten sisimmässä on perustieto oikeasta ja väärästä, ei sen täydessä määrässä, mutta siellä se on joka tapauksessa. Apostoli Paavali ilmaisee sen näin:

Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötätodistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä, Rom.2:15-15

Miksi voit lukea joka viikko lehdistä kuinka joku (yleensä mies) puukottaa tai mukiloi toisen miehen mustasukkaisuuden vuoksi. Häneltä on ”varastettu” nainen. Mies saattaa itse vierailla monienkin naisten luona, mutta kun hänen armasta lähestyy toinen mies niin suuttumus ja raivo on hirmuinen. Oikeudentaju nostaa päätään kun meidän omaa viedään.

Seuraavaksi vielä muutama sana haureudesta. On mielenkiintoista kuinka tämä aihe on jatkuvasti esillä ja varmasti syystä, että se on niin tärkeää ihmisille. Usein ei tunnusteta, että Jeesus asetti seksin ja avioliiton korkeammalle tasolle kuin kukaan muu sitä ennen tai sen jälkeen. Luomisessa ennen syntiinlankeemusta ihmisille annettiin yksi liitto, joka on tarkoitettu kaikkien kunnioitettavaksi, jos he haluavat suojella ja kunnioittaa elämää. Se on avioliitto miehen ja naisen välillä.

Haureus on avioliiton ulkopuolella tapahtuvaa seksiä. Kaikki muu seksi rikkoo ihmistä ja hänen koko persoonaa. Tätä ei luonnollinen so. langennut ihminen tahdo millään ymmärtää vaan tarjoaa oman tulkinnan rakkaudesta ja varsinkin seksistä. Seksi on Jumalan keksimää ja luomaa. Se on mielettömän kaunista ja voimauttavaa kun sitä oikein käytetään. Ihminen ei yhdy toiseen ihmiseen vain fyysisesti vaan paljon syvemmällä tasolla. Seksissä ihminen yhdistyy toiseen ihmiseen siteillä, joita et voi nähdä, mutta kylläkin havaita. Kun seksi tapahtuu avioliiton ulkopuolella, side on kahleen tapainen, orjuuttava (jota hän ei edes yleensä edes huomaa) ja vahingoittaa ihmisen sisintä. Kun seksi tapahtuu avioliito sisällä, se on rakkauden side, joka lujittaa ja vahvistaa ihmisen sisintä. Tästä olisi hyvä jatkaa ihmisen kasvuun ja kypsymiseen toisen huomioimisessa avioliitossa, mutta mainitsen vain seuraavaa: Mies, joka tyydyttää tarpeitaan vain fyysisellä tasolla ilman, että oppisi huomioimaan, osoittamaan rakkautta ja työstämään omaa henkistä ja hengellistä kasvua, jää isolta osaltaan kypsymättömäksi ihmiseksi.

Lopuksi esimerkki liikenteessä: Ilman liikennevaloja ja liikenne merkkejä autoilu ja kaikki liikkuminen olisi hirvittävän vaarallista. Jokainen ainakin kuvittelisi voivansa tehdä ihan mitä ITSE näkee parhaaksi ja seurauksena olisi tietysti kaaos ja useita uhreja, vieläpä jatkuvasti. Samoin on Jumalan antamien elämän liikenne merkkien laita. Ne ovat ihmisen parhaaksi, uskoipa ihminen liikennemerkin tekijään tai ei. Haureus on syntiä ja se erottaa ihmisen Jumalayhteydestä. Seuraavaksi menemme kirjaimellisesti pintaa syvemmälle eli tekosynneistä ajatusmaailman tärkeyteen.

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

38. KUKA MAKSAA?

Sakko

Matt.5:26 Totisesti minä sanon sinulle: sieltä et pääse, ennen kuin maksat viimeisenkin rovon.

Rikos maksaa aina. Joku joutuu kärsimään joko taloudellisesti ja/tai fyysisesti ja henkisesti. ”Ilmaista” rikosta ei ole. Jokaisella maalla ja valtiolla on omat lakinsa, joiden tarkoitus on pitää yllä järjestystä ja turvata ihmisten eläminen maassa. Kun lakia rikotaan niin valtion oikeuslaitos (mikä se sitten kussakin maassa on) hoitaa tuomitsemisen ja vaatii ihmiset tilille teoistaan. Toki tiedämme, että mikään maa ei ole tässä asiassa täydellinen tai ilman virheitä, mutta tässä kohden riittää kun mainitsen, että mikään maa ei pysy pystyssä ja järjestyksessä ilman toimivaa oikeuslaitosta.

Nyt kun Jeesus puhuu tekojemme tuomitsemisesta ja maksusta, Hän ei puhu korruptoituneesta tuomioistuimesta vaan täydellisestä sellaisesta. Hän ottaa esimerkin ihmisten omasta tuomiojärjestelmästä, jotta ymmärtäisimme mistä on kysymys. Asia ei jää epäselväksi vaan kaikilla valtakunnilla on tuomarinsa ja standardit, joiden mukaan tulee elää. Myös Jumalan Valtakunnassa on lakinsa. Ne ovat täydelliset ja sen Tuomari on täydellinen. Kukaan ei voi huiputtaa tätä Tuomaria ja sinun tulee tehdä kaikkensa, että elämäsi ja vaelluksesi olisi linjassa kaikki näkevän ja kaikki tuntevan Jumalan edessä.

Edellinen jae kehotti meitä sopimaan riitamme ja tässä jakeessa varoitetaan, että jonkun tulee maksaa rikoksista eli sovittaa ne. Meidän vastuullamme on vastaanottaa Jumalan Pojan valmistama syntien sovitus omalle kohdallemme ja heijastaa se ympärillämme oleviin ihmisiin, erityisesti niihin, jotka me koemme vaikeiksi ihmisiksi. Toivottavasti tämä ei tule sinulle yllätyksenä: Myös sinä olet vaikea ihminen ja tuotat joskus (toivottavasti harvoin) pahaa mieltä muille.

Jokaisen ihmisen tulee oppia vaeltamaan Jumalan edessä jatkuvassa mielenuudistuksessa (so. parannuksessa), jotta langennut ns. vanha ihminen ei pääse viemään sinua harhaan ja luulemaan, että vain nuo toiset tuottavat harmia ja riitaa, en minä! Tällainen asenne on ylpeyttä ja osoittaa itsetuntemuksen puutetta. Standardit, joita odotamme muiden noudattavan, tulee ensin soveltaa itseemme.

Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.” Apt.17:30-31

Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. 2.Kor.5:10

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

37. KUKA ON TUOMARI?

Hand

Matt.5:25 Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa, niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle, ja ettei sinua pantaisi vankeuteen.

Jokainen meistä joutuu kerran kaikkivaltiaan Jumalan eteen vastaamaan ei vain omista teoistamme vaan myös ajatuksistamme. Jeesuksen Vuorisaarna koskettaa juuri tätä aihetta. Uskossa ei ole kyse vain ulkoisesta käyttäytymisestä: Älä tee noin tai tee näin niin olet ok! Tällaista behavioristista uskonnollisuusopetusta kuulee turhan usein opetettavan seurakunnissamme.

Standardina ei ole vain meidän oma näkemyksemme vaan täydellisen Jumalan, joka on nähnyt kaikki tekomme ja sisimpämme pimeyden. Lankeemuksen vuoksi emme näe itseämme oikein ilman Jumalan vaikuttamaa valoa ja totuutta. Emme aavistaakaan kuinka petollinen oma sisimpämme on.

 Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea? Jer.19:9

Luulottelemme kyllä olevamme parempia kuin muut, mutta jos ja kun Jumalan todellisuus tulee sydämeemme niin jokainen miestä joutuu tunnustamaan olevansa langennut hyvin kauas Jumalasta ja tarvitsevansa ulkopuolisen apua, se on, Jumalan apua.

Valitettavan monet valitsevat sovun sijaan riidan ja kärsivät siitä pitkään, joskus jopa koko maanpäällisen elämän ja valitettavasti myös tulevan. Riidat näivettävät ja katkeroittavat ihmisiä jopa heidän huomaamattaan. Sisällä vellova viha ja huonot välit ihmisten kesken, syövät elämän iloa ja vaikuttavat ihmiseen myrkyn tavoin. Sisäinen kuohunta, viha ja katkeruus heijastuvat koko terveyteen.

Siispä kun joudut riitoihin (ei siis jos) niin opettele mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ensinnäkin nöyrästi käsittelemään omat tunteesi, vihasi, sinun oma oikeudentajusi ja riitaisen mielesi, vieden ne HETI Jumalan eteen. Tunnusta, ettet tiedä kaikkea mitä riidellessäsi tapahtui ja kuinka sinäkin olet osallinen siihen. Tunnusta Jumalalle oma osuutesi selittelemättä! Tämä on hyvin vaikea asia kaikille meistä koska me lähes AINA näemme toisen henkilön syyllisyyden ja viat paljon paremmin kuin omamme. Joka tapauksessa, kun opit nöyrtymään Jumalan edessä täällä ajassa ja tekemään parannusta so. kääntymystä Jumalan edessä, niin saat voiman myös sopia riitapuolten kanssa. Siihen tarvitaan sinun päätöstä, Jumala ei tee sitä puolestasi. Jokainen joutuu opettelemaan tämän rauhan tekemisen salaisuuden tai kärsimään riitojensa seurauksista myöhemmin: täällä ajassa huonoina suhteina ja kerran Jumalan edessä. Suosittelen, että opettelet sovinnon tekemistä koska se on Jumalan tahto ja Hän on antanut siihen työkalut!

Yksi varoituksen sana lopuksi. Jos sinua on pahoinpidelty, hyväksikäytetty tai uhkailtu jonkun henkilön tai ryhmän toimesta, silloin sinun ei tule mennä ”sopimaan” pahan tekijän kanssa, vaan asia on käsiteltävä Jumalan edessä ja mielellään jonkun kypsän uskovan kanssa. Voisi olla vaarallista antautua pahan tekijän uudelleen moukaroitavaksi.

Olkaa keskenänne yksimieliset. Älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Rom.12:16-18

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , , , , , , , | Kommentoi

36. PERHE ON LAAJEMPI KUIN VOIT SIETÄÄ – NYT!

Stop

Matt.5:24 niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi.

Todellinen usko koskettaa koko ihmisen elämää. Monille riittäisi uskonnollinen harrastuneisuus ja varsinkin ajassamme vaikuttava ajatus, että uskon ei tulisi näkyä arjessa, työpaikalla tai esimerkiksi politiikassa. Tällainen usko on kuitenkin tekopyhää, ei todellista. Vielä, jos usko olisi vain henkilön salassa olevaa uskoa ilman, että se tulisi näkyviin millään tavalla, se ei ole usko lainkaan. Nyt kun Jumalan sana kertoo meille, että kun lähestymme Jumalaa, niin meidän suhteemme toisiin ihmisiin vaikuttaa myös Jumala suhteeseemme. Siksipä ihmiset haluavat erottaa nämä toisistaan.

Tekstissä puhutaan uskovasta, joka haluaa antaa Jumalalle uhrin, lahjan tai vaikkapa kiitosannin. Miksei Jumalalle kelpaa hyvä lahja, eikö sen pitäisi riittää? Niin kuin kerroin edellisen jakeen selityksessä, Jumala haluaa paljon enemmän kuin vain lahjojasi. Hän haluaa sinut! Jumala on luonut meidät ja tietää mikä meille on hyväksi. Olet varmasti kokenut kuinka riitely jonkun ihmisen kanssa vaikuttaa sinuun enemmän kuin haluaisitkaan. Jos olet koskaan työstänyt sovintoa ja päässyt todelliseen sopuun riidan päätteeksi, niin tiedät kuinka vapauttavaa ja huojentavaa se on.

Jumala haluaa sinun menevän ja olevan aloitteen tekijä. Eli sinä olet se aktiivinen osapuoli, etkä vain odottele passiivisesti mitä toinen tekee. Tämä vaatii melkoista muutosta ajatteluusi, eikö totta. Tunteet sisälläsi haraavat vastaan ja mieleen tulee useita syitä miksi sinä et voi olla aloitteen tekijä vaan sen tulisi olla se toinen. MUTTA, Jumala haluaakin sinun tekevän jotain USKOSSA ja Jumalan kehotuksesta. Omasta kokemuksestani voin sanoa sen, että jos olisin jäänyt odottelemaan hyviä tuntemuksia niin moni riita olisi jäänyt sopimatta. Ihmisen mieli kun on sen verran kekseliäs ja tuottoisa, kun on kyse sovinnon tekemisestä ja anteeksiannosta. Suoraan sanottuna joudumme lähtemään liikkeelle tunne-elämämme kapinointia vastaan ja tottelemaan Jumalan sanan kehotusta. Itse olen havainnut, että kun näin tapahtuu niin Jumalan Pyhä Henki tulee siihen mukaan ja antaa voiman käsitellä asioita, pyytää anteeksi ja tehdä päätös antaa anteeksi. Ymmärrät varmaan, että tähänkin tarvitset Jumalan apua. Kun menet sopimaan riitaasi niin ole täysin rehellinen Jumalalle ja kerro Hänelle tunteistasi ja jopa vaikeudesta mennä ja sopia. Tunteet muuttuivat hyviksi vasta näiden päätösten ja Jumalan sanan tottelemisen jälkeen (voi viedä kauemminkin). Näin pääset osalliseksi Jumalan luonteesta ja Hänen siunauksistaan. Tästä seuraa myös se, että voit hyvillä mielin antaa lahjasi, rukouksesi, antisi Jumalalle ja Hän mielistyy niihin Kristuksen tähden. Huomaatko kuinka Jumala haluaa sinun havaitsevan, että Hänen perheväkensä on laajempi kuin sinä voit sitä sietää!

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi

35. UPS! – KULJETUSFIRMA

Apple worm

Matt.5:23 Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan,

Yksi hauskin firman nimi on mielestäni UPS (United Parcel Service). Kuvittele, firma, joka kuljettaa arvokkaita paketteja ja kirjeitä, kutsutaan nimellä UPS! Ei kovin luotettavan kuuloinen postitusfirma. Mitä jos menisit sairaalaan, jonka nimilyhenne olisi OHO, tai RYSKIS – autokauppaan, tai AUTS – fysioterapiaan?

Lahja on mukava asia. Kukapa ei haluaisi saada lahjaa? Sillä voi ilahduttaa vastaanottajan, sillä voi osoittaa kiitosta sekä huomaavaisuutta toiselle ja siinä samalla kerätä hiukan omiakin pisteitä. Tämä on siis mitä mainioin asia, eikö totta? Lahjan antaja osoittaa olevansa antelias ja halukas jakamaan omastaan, MUTTA! Mutta mitä, eikö tämä riitä?

Ehkä lahjus riittäisi ihmiselle, mutta tässä tapauksessa tämä lahja tuodaan kaikkinäkevälle ja kaiken tuntevalle Jumalalle. Mitä arvelet jos tietäisit, että lahjasi tuli henkilöltä, joka on riidoissa perheen jäsenesi kanssa? Lahja kyllä on hyvä, mutta tietosi siitä, että henkilö ei ole väleissä perheesi kanssa, kaivelisi varmasti sinua ja nakertaisi lahjan merkitystä. Tästä on kyse myös Jumalan edessä. UPS!

Jumalan päämäärä sinulle on paljon suurempi kuin voit edes kuvitella. Hän näkee sisimpäsi ja sydämesi. Hän näkee kaikki ihmissuhteesi ja asenteesi – kaikki! Jumala tahtoo muuttaa sinua Hänen kaltaisuuteen. Tätä on kristillinen elämä. Ei ainoastaan sopivaa ja oikeaa käytöstä vaan sisimpäsi ja ajattelusi muuttumista Jumalan luonteen kaltaisuuteen. WAU! (siinäpä olisi hyvä lyhenne seurakunnalle). Se ei ainoastaan tuo iloa Jumalalle vaan myös sinulle. Mutta miksi sinun hyvää lahjaa ei vastaanotettaisi? Varsinkin kun sinulla itsellä ei ole mitään tunnollasi, kuten tässä jakeessa ilmaistaan. Niin, enkö sanonut, että Jumalalla on suurempi päämäärä sinulle kuin kuvittelit. Ei ole kyse vain sinusta vaan myös muista. Jumalan juhlassa ei olla yksin ja Hänen tahtonsa on, että mahdollisimman moni pääsisi nauttimaan Hänen seurastaan ja uusien luomusten yhteydestä, tulevaisuudessa täydellisesti ja täällä ajassa osittain. Jumalan Valtakunnan yhteys (koinonia) on tarkoitettu todeksi elettäväksi jo täällä ajassa. Tähän kuuluvat yhteys Jumalan ja Hänen perheväen kanssa. Siksi Jumala haluaa enemmän kuin lahjaasi, Hän haluaa sinut!

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

34. LAKI SISÄISESTI

Gift

Matt.5:21-22 Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: ’Älä tapa’, ja: ’Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion’. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: ’Sinä tyhjänpäiväinen’, on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen.

Nyt Jeesus aloittaa lain selittämisen juutalaisille, jotka tunsivat Jumalan antamat kymmen käskyä (2.Moos.20:1-17). Kymmenen käskyn edessä ihminen joutuu pienelle paikalle. Lain peili ei ainoastaan paljasta meille meidän ulkoisia tekosyntejä vaan paljastaa meidän sisimmän, ajatukset, sydämen ja koko olemuksemme (Hepreal.4:12-13). Kyse ei ole ainoastaan meidän tekosynneistä vaan jopa meidän asenteista ja ajatuksista. Monen kuulijan kauhuksi Jeesus puhui ei vain tappamisen välttämisestä, joka oli varmasti toteutunut ison joukon osalta vaan ihmisen sisäisestä tilasta, vihasta. Hyvin useinhan me ajattelemme, että jos ihminen välttää joitain peruspaheita ja tekee jonkin verran hyvää, niin se riittää. Edellisessä kappaleessa selitin Jumalan standardia, vanhurskautta. Luonnollisen ihmisen parhaatkaan pahan välttämisen yritykset tai hyvään pyrkimiset eivät riitä. Jumalan lakia ei koskaan annettu ihmisen sovitusta varten vaan ohjaamaan hänet oikean pelastuksen luo. Lain tehtävä on paljastaa ihmiselle hänen todellinen tilansa Jumalan kasvojen edessä, ei vain tekojen osalta vaan myös hänen sisimmän osalta.

Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä; sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto. Rom.3:19-20

Laista puhutaan usein kuvainnollisesti lainpeilinä. Peilin avulla voit nähdä itsesi ja havaita esimerkiksi, että kasvoissasi on jokin likatahra. Olisi hullu yritys koettaa puhdistaa itseäsi peilillä! Sitä ei ole yksinkertaisesti tarkoitettu siihen. Pesuun tarvitaan muita välineitä.

Lainpeilin toinen ominaisuus on se, että se oikein ymmärrettynä johtaa meidät lain antajan Jeesuksen luo. Tästä Paavali kirjoittaa esim. Roomalaiskirjeessä luvuissa 6-7 ja Galatalaiskirjeessä, josta nyt otan vain yhden jakeen:

Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Gal.3:24

Anna lain kasvattaa, se on ohjata, sinut Kristuksen luo, niin saat vastaanottaa todellisen armon ja pelastuksen. Silloin tulet ymmärtämään, ettei ole kyse vanhan ihmisen tekemisestä uskonnolliseksi lain noudattajaksi (pelastuminen omin avuin) vaan ihmisen sisimmän uudelleen remonttia jossa hänet herätetään todelliseen jumalayhteyteen Kristuksen Jeesuksen kautta (lahjavanhurskaus ilman sinun omaa ansiota).

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , , , , , , | Kommentoi